PHÁP LÝ DỰ ÁN - GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHUNG CƯ C1 C2 XUÂN ĐỈNH

Ngày 14 tháng 4 năm 2016, Công ty Cổ Phần Thi Công Cơ Giới Xây Lắp đã nhận được thông báo Sở Xây Dựng thành phố về việc cấp "Giấy Phép Xây Dựng". Theo đó Công ty CP Thi Công Cơ Giới Xây Lắp được phép xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án: Khu nhà ở Xuân Đỉnh hay Chung cư C1 C2 Xuân Đỉnh.