PHÁP LÝ DỰ ÁN - QUYẾT ĐỊNH BÀN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI


Sáng ngày 13 tháng 01 năm 2012, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định về việc: Thu hồi 11.710m2  đất tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm do Công ty Cổ Phần Dệt Kim Hà Nội đang quản lý, sử dụng; giao cho Công ty Cổ Phần Thi Công Cơ Giới Xây Lắp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Xuân Đỉnh.