PHÁP LÝ DỰ ÁN - THÔNG BÁO XÁC NHẬN NỘP NGÂN SÁCH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 22/01/2016 Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm nhận được công văn số 18/CT-TCKT của Công ty CP Thi Công Cơ Giới Xây Lắp về việc xác nhận nộp ngân sách tiền sử dụng đất.